Kundalini Yoga
& Gendannelsen
Er du klar til at løfte din bevidsthed?

Hvad er Kundalini Yoga 

 

Kundaliniyoga er en aktiv og dynamisk form for yoga, som består af kropsøvelser, åndedrætsøvelser, meditation og mantra.

Ordet “Kundalini” betyder vitalitet/livskraft og Kundalini Yoga handler om at øge flowet af denne vitalitet i kroppen, således vi kommer “ud af hovedet” og ned i kroppen.

Vi øver os i at holde vores opmærksomhed inde i kroppen, at være tilstede i kroppen, i bevægelsen, i nuet.
Åndedrætsøvelser og mantraerne hjælper os til at holde koncentrationen i nuet.

Ordet “yoga” betyder at “forene” – en forening af krop, ånd og sind.

I kundaliniyoga undervises der ud fra forudbestemte yogasæt (kaldet Kriya), hvert sæt består af mellem fem og tyve øvelser. Forskellige kriyaer fokuserer på forskellige dele af kroppen og psyken. Der findes eksempelvis kriyaer for at styrke ryggen, for at forbedre immunforsvaret eller for at balancere forskellige følelsesmæssige tilstande. Hvert kriya afsluttes med afspænding og meditation.

 
Den nye
Kundalini Yoga KRI LEVEL 1
Teacher Training
En bevidstheds gendannelse

Denne yogauddannelse er målrettet til:

 • Dig der ikke bare vil være yogalærer, men vil løfte din vibration og ved at livet er yoga.

 • Dig der allerede arbejder med din bevidsthed, vibration & energi.

 • Dig der ønsker at gøre en forskel i verden og tjene verden.

 • Dig der allerede går til Kundalini yoga.

 • Dig der er er parat til at træde ind i din egen styrke ro og vitalitet. 

 • Dig der nyder andre yogaformer & bevidsthedsarbejde.

 • Dig der allerede er yogalærer i anden yogatradition eller arbejder med vibration.

 • Dig der tager din yogapraksis seriøst, men ønsker større glæde og fordybelse.

 • Dig der er klar til at træde ind i et forandrende fællesskab.

 • Dig der har tid og overskud til cirka 2 timers selvstudie om ugen og    weekendundervisning 1 gang om måneden.

 • Eller dig der mærker et kald.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

 

Uddannelsen er som udgangspunkt opdelt i 3 retreats fordelt over 7 måneder.

Mellem modulerne mødes vi 1 gang om måneden i  vores online ”yogastudio” og følger op på månedens tema, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og I kan erfaringsudveksle. 

Derudover vil I blive delt op i grupper, hvor hver gruppe vil have en mentor som I kan checke ind med minimum hver 14 dag. 

Denne uddannelse tilbyder vi til dig, som retreats – væk fra den travle dagligdag.
Den tilbyder dig at gå dybere ind i oplevelsen og læringsprocessen. Du kan forvente en healende rejse i din personlige rejse hjem til dig og din essens, et mærkbar skifte i din energi og evne til at rumme dig og verden præcis som du er, og den er samt skabt til at give dig redskaberne til at videreformidle og undervise alt det du lærer selv med verden.

Retreats:

 

Uddannelsen består af 3 retreats, som i alt er 3 uger af 7 dages intensiv fordybelse:

 • 1 modul: 5. - 12. Oktober 2020

 • 2 modul : 11-18. januar 2021

 • 3 modul: 12. - 19. April 2021

Du vil opleve den særlige kraft og styrke, der er forbundet med at udvide energien og være en del af et fællesskab. Tidligere elever har udtrykt, at udvidelsen forstærker oplevelsen og højner glæden ved uddannelsen på en måde, der er svær at sætte ord på. 

Modul 1: 
Hvem er jeg?
 • Yogaens historie

 • Yogisk Filosofi

 • Bhakti & Shakti

 • The Aquarian Age

 • Chakra Systemet

 • Daglig praksis

 • Mit personlige committment

Modul 2
Lærer-laboratorium.
 • Overgang fra elev til underviser

 • Lærerrollen

 • Anatomi: Vestlig og energetisk

 • Lærerlaboratoriet – teknikker anvendt

 • Åndedrætsteknikker

 • Yogaøvelser

 • Afspændingsteknikker

 • Meditation med og uden mantra

Modul 3
At holde space & undervise.
 • Eksamination

De nye EKSTRA 40 timer/ 2 moduler:

 • Introduktion til gongen og spilleteknikker.

 • Sådan analyserer du en kriya – magien bag yogasættet.

 • Ekstra fokus på mantra, naad og de 5 trin til at anvende og forstå mantra således du kan dele i din verden.

 • Erfaring med at skabe et fællesskabsprojekt:

 • Du vil blive klædt gradvist på til at tage mere og mere lederskab og ansvar for at lede din egen energi og vibration.

 

I uddannelsens forløb inviterer vi dig til at opnå erfaring med selv at lede og tage ansvar for energien og vibrationen i et fællesskab i en periode.

Du vælger selv om det er i din familie, på dit arbejde, i din yogaklasse, i dit lokalsamfund, eller, hvad du nu har mest energi på. 

Du, dine medkursister og hele teamet får mulighed for at lære af hinandens i et støttende og tillidsfuldt læringsrum.

Ved at skabe communityprojekter (det er hvad vi kalder fællesskabsprojekter) i hele Danmark, kan kundaliniyogaens teknikker og metoder være med til genskabe balance, sundhed og glæde hos sjæle i alle aldre i hele Danmark.

Afslutning

 

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave og eksamen. Du kan svare på dansk eller engelsk eller en blanding af begge sprog. 

 

Vores uddannelse har de sidste år benyttet sig af en interaktiv måde at afholde eksamen på med stor success og skønne tilbagemeldinger fra eleverne. 

 

Uddannelsen giver dig de grundlæggende teknikker i Kundaliniyoga og mulighed for at opnå level 1 certificering som kundaliniyogalærer, der samtidig er adgangsgivende til KRI level 2.

Det unikke ved denne uddannelse er, at hvor alle andre uddannelser stopper, fortsætter vi med endnu to moduler, der forbereder dig til at træde ud i rollen - ikke bare som underviser, men også som facilitator og leder af energien og vibrationen i de fællesskaber, du indgår i.

 

I løbet af hele uddannelsen vil du gradvist få øget din bevidsthed omkring, hvordan vi hele tiden påvirker energien og vibrationen i de fællesskaber, vi indgår i. 

Du vil blive klædt gradvist på til at tage mere og mere lederskab og ansvar for at lede din egen energi og vibration. I uddannelsensforløb inviterer vi dig til at opnå erfaring med selv at lede og tage ansvar for energien og vibrationen i et fællesskab i en periode. Du vælger selv om det er i din familie, på dit arbejde, i din yogaklasse, i dit lokalsamfund, eller, hvad du nu har mest energi på. 

Du, dine medkursister og hele teamet får mulighed for at lære af hinandens erfaringer i et støttende og tillidsfuldt læringsrum.

 
Teamet

Et internationalt team af dygtige og dedikerede internationale lærere vil guide dig ind i dybet af Kundalini yogaens rødder og grundlæggende teknikker. Uddannelsen udbydes af dyb:ro:yoga og i-SKY (International School of Kundalini Yoga).


Vi guider dig igennem din proces med nærvær og omsorg i en konkurrence-fri og tryg atmosfære.

Du er dit eget spejl

Vores 260+ timers KRI level 1 teacher training Kundalini Yogauddannelse består af:

 • 3 ugers intensiv undervisning

 • 40 timers selvstudie 

 • 10 timers online studie. 


Uddannelsen lever op til Yoga Alliance standard og certificeres af i-SKY.

For at kunne blive certificeret, kan du se frem til at: 

 • At have betalt det fulde beløb for uddannelsen.

 • At du har været tilstede og deltager på alle moduler

 • At du ledet en sadhana (morgenpraksis) og undervist en yogaklasse til en tilfredsstillende standard.

 • At du har udført en 40 dages meditation og kriya og afleveret en sammenfatning af dine oplevelser.

 • At du skrevet "take-homeeksamen" – et hjemmeprojekt

 • At du har tilrettelagt to yogaforløb bestående af et 10-ugers forløb og et weekendforløb.

 • At du har deltaget på en 1-dags hvid tantra meditation eller skrevet en sammenfatning af to kapitler af Master's Touch.

 • At du har deltaget i 20 undervisningstimer i løbet af uddannelsen.

 • At du har deltaget i eksamen. Vi har udviklet vores egen interaktive gruppeeksamen, som vi føler passer til Vandbærerens tidsalder.

 • At du har underskrevet og opretholdt "code of excellence".

 • At du har deltaget og bidraget til i et fællesskabsprojekt under uddannelsen.

i-SKY forbeholder retten til at vurdere den enkelte elev og forestår den endelige certificering.

Ofte stillede spørgsmål

 

Der står det starter kl 5.00 er det om morgenen?
Det er godt nok tidligt.

 

Kl. 5.00 er det optimale tidspunkt for morgensadhana, som betyder morgen disciplin eller praksis, og det er en vigtig del i vores praksis. I vintermånederne starter vi dog først kl. 6.00.


Der er mange grunde til at dette gøres tidligt om morgenen: stilheden, æteren der stort set er gadget-fri, fri for forstyrrelser samt lungernes åbenhed er nogle af grundene.

Mærker du stor modstand på at stå op så tidligt, er vores 5-dages retreat i Sverige en rigtig god mulighed.


Hvis jeg bestemmer mig for at hoppe fra uddannelsen undervejs, skal jeg så stadig betale for resten af uddannelsen?

 

Når du har tilmeldt dig og påbegyndt uddannelsen, binder du dig for betaling af hele kurset.

Når vi siger ja til dig, giver vi nemlig dig en af pladserne på uddannelsen, denne plads er nu din og kan ikke overtages af en anden undervejs.


Kan jeg risikere ikke at få min certificering?

Vi er interesserede i, at alle, der vil kundaliniyogaen, består.
Følger du modulerne og lever op til kravene og de etiske retningsliner, får du helt sikkert din certificering efter endt uddannelse.


Der er mødepligt og eksamenspligt på uddannelsen, men er der en weekend, hvor det er fuldstændigt umuligt for dig at deltage, eller dukker der andre vanskeligheder op hen ad vejen, tager vi en snak med dig og finder en løsning sammen.

Jeg arbejder sammen med i-SKY, som er en del af KRI (Kundalini Research Institute). Dyb:ro:yoga er dermed ansvarlig for at levere undervisning til dig, og i-SKY laver den endelige certificering.

Hvornår må jeg begynde at undervise?

Du må begynde at undervise som kundaliniyogalærer, når du har afsluttet hele din uddannelse. 

Men allerede fra første weekend inviterer vi dig til at bruge teknikkerne i din familie, med din venner eller hvor du ellers mærker, at du kan anvende din viden.

I løbet af uddannelsen skal du undervise en elevtime, hvor du vil blive evalueret efter gældende krav fra KRI (Kundalini Yoga Research Institute).

Undervises timen til tilfredsstillende standard, må du dele din undervisning udenfor undervisningsmodulerne - forudsat at det tydeligt fremgår, at du er under uddannelse, og at din undervisning tilbydes enten som donation eller til en pris, som ikke er konkurrenceforvridende i forhold til uddannede yogalærere.

 

Jeg forstår ikke så godt engelsk

Hvad så, hvis jeg ikke forstår alt det, de udenlandske undervisere siger? 

 

Der vil ALTID være, en, der taler dansk til stede, som kan hjælpe dig… Det er vigtigt for os og for at vi kan give dig den bedst mulige hjælp og støtte, at du fortæller os, hvis der er noget eller nogen, du har svart ved at forstå.

Jeg er ikke så tryg ved teknik – hvordan fungerer et online yogastudie?

 

Det er super nemt.

 

Du får et link med adgang til vores online yogastudie, og så logger du bare ind via din computer, telefon eller en anden enhed og wupti, så sidder vi inde i det samme ”virtuelle” mødelokale og kan se og høre hinanden. Vi anbefaler, at du opholder dig et sted med fred og ro, når vi mødes online. Ligesom de fleste også har glæde af et par høretelefoner.  

 

Vi opfordrer dig også til at prøve at logge på senest en uge før vi mødes online første gang. Hvis du mod forventning skulle opleve nogle tekniske problemer, er vores assistenter klar til at hjælpe dig og har på den måde god tid til vejlede dig i ro og mag.  

Hvad er i-SKY?

For 7. år i træk udbyder dyb:ro:yoga i samarbejde med i-SKY kundaliniyogalæreruddannelsen i UK (KRI Level 1 Teacher Training).

i-SKY er forkortelsen for 
International School of Kundalini Yoga og blev grundlagt i 1996 i England af Guru Dharam og Darryl O'Keeffee. 

i-SKY er en international Kundalini Yogaskole, med uddannelser flere steder i Europa (bl.a. flere steder i Danmark, Sverige, Norge, Israel, UK, Tyskland og Polen).

 

Det betyder, at skulle du være forhindret i at deltage på én af weekenderne, har du mulighed for at tage modullet på en af de andre uddannelsessteder i Europa.
 

Som certificeret Level 1 lærer bliver du en del af et internationalt fællesskab af yogalærere og kundaliniyogier. 

Du kan deltage på konferencer og workshops over hele verden og lære andre yogier at kende.

Vi er alle forskellige, men deler kærligheden til kundaliniyoga og drømmen om at udbrede kendskabet til denne særlige yogaform.

 

Du kan læse meget mere om i-SKY og deres arbejde lige HER